An'nur

Sabtu, 30 Jun 2012

amalan tawssul syekh abdul qadir jailani menarik rezki amalan ini adalah cara tawassul syekh supaya dapatkan rezki bagi orang yang kecukupan,, para ahli hikmah megatakan'' berang siapa serba kecukupan dan berkah maka jalanilah tawassul ini'' degan cara puasa 7 hari   degan tawassul ini sesuai kepangkatan kewalian syekh abdul qadir jailani sebagai sulthonul-auliya, rajanya para wali,dimana beliau telah mangatakan ''barang siapa punya hajat kepada allah tawassul membuat lantaran kepadaku ,maka allah pasti akan mengabulkannya'' maka degan tawassul inilah kebanyakan orang menggunakan untuk mencari hajat keperluan dunia.

tatacaranya''
1. puasa sunah 7 hari mulai hari jumaat berakhir hari khamis
2.selama puasa kalau ada ushakan setiap hari sedekah
3.jauhi sifat hati kikir,riya,takabur,ghoibah,namiiah,ujub ( sombong )
  


sesiapa mahu beramal amalan tawassul ini
mahar...RM 50               

SENARAI DARJAT MAQOM WALI ALLAH


                                
ASMA’ RIZALUL GHOIB
LA TAHSABANNAL LADZI QUTILUU FI SABILILLAHI AMWATAN, BAL AHYAUN INDA ROBBIHIM YURZAQUNA ( Ali Imron 169 ) " Janganlah kamu mengira bahwa orang2 yang gugur di jalan Alloh itu MATI bahkan mereka itu HIDUP di sisi tuhannya dengan mendapat rezqi "
HIDUP Yaitu hidup dalam alam yang lain yang bukan alam kita ini, di mana mereka mendapat keni'matan2 di sisi Alloh, Dan hanya Alloh sajalah yang mengetahui bagaimana keadaan HIDUP nya itu.
Sesuai hasil Vote para pengunjung Ghaib99 inilah Asma' Rizalul Ghoib yang saya terjemahkan dari kitab Jawahir Al-Khomsi Syeikh Khotiruddin Bayazid Al-Khowajah dan Kitab Jami'u Karomatil Aulia kepunyaan Syeikh Yusuf ibni Isma'il An-Nabhani R.A ,
Rizalul Ghoib merupakan salah satu pangkat kewalian dari 37 pangkat/ Maqom Wali berikut di bawah ini Pangkat/ Maqom nya para Aulia Alloh :
 1. 1.Qutub Atau Ghauts ( 1 abad 1 Orang )
 2. 2. Aimmah ( 1 Abad 2 orang )
 3. 3. Autad ( 1 Abad 4 Orang di 4 penjuru Mata Angin )
 4. 4. Abdal ( 1 Abad 7 Orang tidak akan bertambah & berkurang Apabila ada wali Abdal yg Wafat Alloh menggantikannya dengan mengangkat Wali abdal Yg Lain ( Abdal=Pengganti ) Wali Abdal juga ada yang Waliyahnya ( Wanita )
 5. 5. Nuqoba’ ( Naqib ) ( 1 Abad 12 orang Di Wakilkan Alloh Masing2 pada tiap2 Bulan)
 6. 6. Nujaba’ ( 1 Abad 8 Orang )
 7. 7. Hawariyyun ( 1 Abad 1 Orang ) Wali Hawariyyun di beri kelebihan Oleh Alloh dalam hal keberanian, Pedang ( Zihad) di dalam menegakkan Agama Islam Di muka bumi.
 8. 8. Rojabiyyun ( 1 Abad 40 Orang Yg tidak akan bertambah & Berkurang Apabila ada salah satu Wali Rojabiyyun yg meninggal Alloh kembali mengangkat Wali rojabiyyun yg lainnya, Dan Alloh mengangkatnya menjadi wali Khusus di bulan Rajab dari Awal bulan sampai Akhir Bulan oleh karena itu Namanya Rojabiyyun.
 9. 9. Khotam ( penutup Wali )( 1 Alam dunia hanya 1 orang ) Yaitu Nabi Isa A.S ketika diturunkan kembali ke dunia Alloh Angkat menjadi Wali Khotam ( Penutup ).
 10. 10. Qolbu Adam A.S ( 1 Abad 300 orang )
 11. 11. Qolbu Nuh A.S ( 1 Abad 40 Orang )
 12. 12. Qolbu Ibrohim A.S ( 1 Abad 7 Orang )
 13. 13. Qolbu Jibril A.S ( 1 Abad 5 Orang )
 14. 14. Qolbu Mikail A.S ( 1 Abad 3 Orang tidak kurang dan tidak lebih Alloh selau mengangkat wali lainnya Apabila ada salah satu Dari Wali qolbu Mikail Yg Wafat )
 15. 15.Qolbu Isrofil A.S ( 1 Abad 1 Orang )
 16. 16. Rizalul ‘Alamul Anfas ( 1 Abad 313 Orang )
 17. 17. Rizalul Ghoib ( 1 Abad 10 orang tidak bertambah dan berkurang tiap2 Wali Rizalul Ghoib ada yg Wafat seketika juga Alloh mengangkat Wali Rizalul Ghoib Yg lain, Wali Rizalul Ghoib merupakan Wali yang di sembunyikan oleh Alloh dari penglihatannya Makhluq2 Bumi dan Langit tiap2 wali Rizalul Ghoib tidak dapat mengetahui Wali Rizalul Ghoib yang lainnya, Dan ada juga Wali dengan pangkat Rijalul Ghoib dari golongan Jin Mu’min, Semua Wali Rizalul Ghoib tidak mengambil sesuatupun dari Rizqi Alam nyata ini tetapi mereka mengambil atau menggunakan Rizqi dari Alam Ghaib.
 18. 18. Adz-Dzohirun ( 1 Abad 18 orang )
 19. 19. Rizalul Quwwatul Ilahiyyah (1 Abad 8 Orang )
 20. 20. Khomsatur Rizal ( 1 Abad 5 orang )
 21. 21. Rizalul Hanan ( 1 Abad 15 Orang )
 22. 22. Rizalul Haybati Wal Jalal ( 1 Abad 4 Orang )
 23. 23. Rizalul Fath ( 1 Abad 24 Orang ) Alloh mewakilkannya di tiap Sa'ah ( Jam ) Wali Rizalul Fath tersebar di seluruh Dunia 2 Orang di Yaman, 6 orang di Negara Barat, 4 orang di negara timur, dan sisanya di semua Jihat ( Arah Mata Angin )
 24. 23. Rizalul Ma'arijil 'Ula ( 1 Abad 7 Orang )
 25. 24. Rizalut Tahtil Asfal ( 1 Abad 21 orang )
 26. 25. Rizalul Imdad ( 1 Abad 3 Orang )
 27. 26. Ilahiyyun Ruhamaniyyun ( 1 Abad 3 Orang ) Pangkat ini menyerupai Pangkatnya Wali Abdal
 28. 27. Rozulun Wahidun ( 1 Abad 1 Orang )
 29. 28. Rozulun Wahidun Markabun Mumtaz ( 1 Abad 1 Orang )
 30. Wali dengan Maqom Rozulun Wahidun Markab ini di lahirkan antara Manusia dan Golongan Ruhanny( Bukan Murni Manusia ), Beliau tidak mengetahui Siapa Ayahnya dari golongan Manusia , Wali dengan Pangkat ini Tubuhnya terdiri dari 2 jenis yg berbeda, Pangkat Wali ini ada juga yang menyebut " Rozulun Barzakh " Ibunya Dari Wali Pangkat ini dari Golongan Ruhanny Air INNALLOHA 'ALA KULLI SAY IN QODIRUN " Sesungguhnya Alloh S.W.T atas segala sesuatu Kuasa.
 31. 29. Syakhsun Ghorib ( di dunia hanya ada 1 orang )
 32. 30. Saqit Arofrof Ibni Saqitil 'Arsy ( 1 Abad 1 Orang )
 33. 31. Rizalul Ghina ( 1 Abad 2 Orang ) sesuai Nama Maqomnya ( Pangkatnya ) Rizalul Ghina " Wali ini Sangat kaya baik kaya Ilmu Agama, Kaya Ma'rifatnya kepada Alloh maupun Kaya Harta yg di jalankan di jalan Alloh, Pangkat Wali ini juga ada Waliahnya ( Wanita ).
 34. 31. Syakhsun Wahidun ( 1 Abad 1 Orang )
 35. 32. Rizalun Ainit Tahkimi waz Zawaid ( 1 Abad 10 Orang )
 36. 33. Budala' ( 1 Abad 12 orang ) Budala' Jama' nya ( Jama' Sigoh Muntahal Jumu') dari Abdal tapi bukan Pangkat Wali Abdal
 37. 34. Rizalul Istiyaq ( 1 Abad 5 Orang )
 38. 35. Sittata Anfas ( 1 Abad 6 Orang ) salah satu wali dari pangkat ini adalah Putranya Raja Harun Ar-Royid yaitu Syeikh Al-'Alim Al-'Allamah Ahmad As-Sibty
 39. 36. Rizalul Ma' ( 1 Abad 124 Orang ) Wali dengan Pangkat Ini beribadahnya di dalam Air di riwayatkan oleh Syeikh Abi Su'ud Ibni Syabil " Pada suatu ketika aku berada di pinggir sungai tikrit di Bagdad dan aku termenung dan terbersit dalam hatiku "Apakah ada hamba2 Alloh yang beribadah di sungai2 atau di Lautan" Belum sampai perkataan hatiku tiba2 dari dalam sungai muncullah seseorang yang berkata "akulah salah satu hamba Alloh yang di tugaskan untuk beribadah di dalam Air", Maka akupun mengucapkan salam padanya lalu Dia pun membalas salam aku tiba2 orang tersebut hilang dari pandanganku.
 40. 37. Dakhilul Hizab ( 1 Abad 4 Orang )
 41. Wali dengan Pangkat Dakhilul Hizab sesuai nama Pangkatnya , Wali ini tidak dapat di ketahui Kewaliannya oleh para wali yg lain sekalipun sekelas Qutbil Aqtob Seperti Syeikh Abdul Qodir Jailani, Karena Wali ini ada di dalam Hizab nya Alloh, Namanya tidak tertera di Lauhil Mahfudz sebagai barisan para Aulia, Namun Nur Ilahiyyahnya dapat terlihat oleh para Aulia Seperti di riwayatkan dalam kitab Nitajul Arwah bahwa suatu ketika Syeikh Abdul Qodir Jailani Melaksanakan Towaf di Baitulloh Mekkah Mukarromah tiba2 Syeikh melihat seorang wanita dengan Nur Ilahiyyahnya yang begitu terang benderang sehingga Syeikh Abdul qodir Al-Jailani Mukasyafah ke Lauhil Mahfudz dilihat di lauhil mahfudz nama Wanita ini tidak ada di barisan para Wali2 Alloh, Lalu Syeikh Abdul Qodir Al-Jailani bermunajat kepada Alloh untuk mengetahui siapa Wanita ini dan apa yang menjadi Amalnya sehingga Nur Ilahiyyahnya terpancar begitu dahsyat , Kemudian Alloh memerintahkan Malaikat Jibril A.S untuk memberitahukan kepada Syeikh bahwa wanita tersebut adalah seorang Waliyyah dengan Maqom/ Pangkat Dakhilul Hizab " Berada di Dalam Hizabnya Alloh ", Kisah ini mengisyaratkan kepada kita semua agar senantiasa Ber Husnudzon ( Berbaik Sangka ) kepada semua Makhluq nya Alloh, Sebetulnya Masih ada lagi Maqom2 Para Aulia yang tidak diketahui oleh kita, Karena Alloh S.W.T menurunkan para Aulia di bumi ini dalam 1 Abad 124000 Orang, yang mempunyai tugasnya Masing2 sesuai Pangkatnya atau Maqomnya. Susunan Maqom/Pangkat Para Aulia ini saya terjemahkan dari kitab Jami'u Karomatil Aulia ( Kumpulan Karomah2 Para Wali ), Perlu di ketahui bahwa Maqomnya para Aulia tidak tetap tapi naik walaupun mereka sudah Meninggal, Dan berikut di bawah ini Asma' Rizalul Ghoib Yg saya Ambil dari Kitab Jawahir Al-Khomsi
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
YA HAYYU YA QOYYUMU YA MALIKI YAUMID DINI IYYAKA ASYMIINA KASANAH BAHANAH.
Asma' ini adalah campuran antara Bahasa Arab, Ibroni dan Suryani, Mungkin bagi Anda yang mengetahui Asma' Sungai Rajeh tingkat 5 versi Madura utara ( Yg Asli ) ada kesamaan beberapa Kalimat dari Asma' Rizalul Ghoib dengan Asma' Sungai Rajeh.
Cara mengamalkan Asma' Rizalul Ghoib ini adalah, Asma' tsb di baca 1313 x , Waktu membaca harus terang Bulan ( Purnama ), setelah itu di baca Dawam Ba'da Fardu 3 x, Khasiat serta Manfa'at sangat banyak sekali di antaranya , Kanuragan, Mahabbah ( Asihan ) Siker pagaran Ghaib ( seperti Rajah Kala Cakra), Menarik Khodam, Gendam, Melemahkan Ilmu Orang, anti segala macam Ilmu hitam, Sihir, Penutup Ilmu2 sihir.   dan  ini hanya di paparkan sahaja.

AMALAN TASBIH MAGROBI


            AMALAN TASBIH MAGROBI
amalan tasbih magrobi  ini memiliki kekuatan yang dapat benar-benar dirasakan oleh mengamalkan memiliki berbagai macam khasiat ghaib yang nyata dan ada beberapa khasiat dan kegunaan di bawah ini1.kebal senjata tajam,
2.pengasihan umum agar dimuliakan masyarakat
3.pengasihan khusus penaklikan dan pemikat hati dan rasa qolbu secara cepat
4.pelarisan dagangan apa saja cepat laku
5.mendatangkan kekuatan ghaib untuk apa sahaja
6.kewibawaan terpancar dapat pengaruhi orang
7.untuk ketenteraman hati dan ketenagan fikiran
8.pemanggilan wang secara alami.memparcepat datangkan wang untuk hidup berkecukupan
9.hutang cepat terbayar
10.pemanggilan jodoh degan cepat ( dlm masa 89 hari )
11.suami/istri tidak akan berselinkuh,terikat hatinya
12.bankitkan kecerdasan puncak daya rohani
13.pukulan berbahaya membuat lawan tak sedar
14.pagar  diri dari segala bentuk kejahatan
15.penyembuhan orang kerasukan ,sihir dll
16.penarikan benda ghaib.seperta harta dll
17.sebagai penguat rasa untuk penangkap petanda alam dari yang nyata maupun yang ghaib
18.boleh digunakan sebagai media pengiriman fikiran untuk mempegaruhi fikiran orang dari jauh
19.sebagai media panguat pengiriman kekuatan zahir dan batin,membantu orang dari jauh
20.untuk menghentam orang dari jarak jauh
21.sembuhkan& tankis sihir,santau kembali pada pengirim
22.membantu mempercepatkan konsentrasi dan qolbu menuju ke dalaman rasa,mudah dapat ilham dari alam ghaib dapat melihat alam ghaib, alam jin,alam mahkluk halus
23.boleh menghalau mendung untuk memindahkan hujan

tasbih amalan magrobi banyak yang sering di gunakan wirid amalan magrobi bila di pakai berdzikir atau untuk mendalami ilmu ghaib akan melipat gandakan kekuatan zikir dan masih benya lagi kekuatan karomah dan hikmah lain yang dapat anda rasakan sendiri setelah anda kerap mengamalkannya.

kami menurunkan ijazah amalan ini kepada yang bermainat


fidyah mahar:Rm 115
                       

Sabtu, 16 Jun 2012

ILMU JARI SAKTI

                                   


ilmu jari sakti

ilmu ini adalah ilmu jurus makhluk halus jin, 

ilmu ini juga boleh membuang jin ganguan makhluk halus yang menggangu diri dan orang  dan  ilmu ini apabila digunakan untuk jurus penembakan akan keluar macam-macam senjata mengikut niat si pengamal yang mana si penulis sendiri pernah melakukan dahulu mengikut orang yang dirasuk oleh jin, dia sudah nampak bola-bola api yang keluar sehinga jin-jin  jahat itu berlari, ilmu ini akan keluar energy di jari anda
ilmu ini juga boleh membuka suara kita ke  alam ghaib, alam jin,  boleh mendegar suara-suara  si pengamal kalau berhubung denganya.

Ilmu ini boleh tembak dari jarak jauh dan boleh membuang gangguan jin, dari jarak jauh boleh buang penyakit diri sendiri dan orang lain dan boleh scan keberadaan makhluk dengan jari anda. jari anda akan dapat rasa ada magnet energy di jari.

   

Cara amal :

ilmu ini tanpa puasa ritual Cuma wirid sahaja setiap selapas solat 5 waktu.  

dan ilmu ini boleh di guna untuk sesiapa sahaja ilmu ini boleh di guna bila-bila masa

fidyah mahar.. RM 100